Vlag van de Dag 8

Joep Leerssen

De schutterij St. Lambertus van Oirsbeek heeft deze vlag (schutterijen gebruiken liever vlaggen dan vaandels) laten vervaardigen door de Zusters Franciscanessen Missionarissen van Maastricht.
Lees meer onder de foto...

Deze orde was een in de regio goed bekende staande vervaardiger van verenigingsvaandels. Zij waren sinds 1911 gevestigd in de Capucijnenhof in Maastricht, waar na hun vertrek in 1968 hun plaats werd ingenomen door de roemruchte jongerensociëteit “Kombi”.

De manier waarop de zusters de Oirsbeekse opdracht in de wacht sleepten staat vermeld op de verenigingswebsite.

De vlag is in een ingetogen art-déco-stijl die voor deze producenten kenmerkend is. De patroonheilige staat in bisschopsornaat voor een Oirsbeeks landschap onder een lila hemel, met aan weerszijden een baan waarop links het wapen van de Sterre der Zee (een ster boven een gestileerde Maasstroom in de blauw-witte Maria-kleuren) en rechts het wapen van Oirsbeek. In de onderhoeken de datum van de oprichting van de vereniging en de vervaardiging van de vlag.

De oprichtingsdata van schutterijen zijn trouwens lastig te bepalen: eerste vermeldingen van schuttersactiviteiten zijn vaak aanzienlijk ouder dan het gedocumenteerde bestaan van de huidige vereniging. In dit geval gaf de vlag oorspronkelijk het jaar 1660 aan, maar toen de vereniging in 1953 haar zesde eeuwfeest vierde werd dat gewijzigd in 1353.

Latest Blog Posts

Vlag van de Dag 18

Joep Leerssen

Een gebatikte vlag in de smaak van de jaren-1950

Lees verder onder de afbeelding...

De vlag dateert uit 1953 en is gesigneerd met het monogram AS, mogelijk Arthur Sproncken. De techniek is batik, een Aziatische textielverving met behulp van gesmolten was. De robuuste en plastische voorstelling van de drakendoder St. Joris weerspiegelt Spronckens voorliefde voor paarden.[....]

Continue reading

Vlag van de Dag 17

Joep Leerssen

Ter ere van Wereld Dierendag een fraaie compositie van boer, landbouwgewassen, een rund en een paard.

Lees verder onder de afbeelding...

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) had al vroeg subsidiaire organisaties voor de vrouwen (de roemruchte "Boerinnenbond", thans "ZijActief" en voor de opgroeiende generatie. De "Jonge Boeren" zouden in veel Limburgse dorpen de rol spelen van een soort Jonkheid, zij het met een duidelijk agrarische toonzetting. In het Katholieke Limburg van de jaren 1920-1950 waren de vaandels van de Jonge Boeren vaak sterk religieus van toonzetting, met de patroonheilige Isidorus prominent in beeld, de symbolische combinatie van kruisbeeld en dageraad,  en vaak het motto "trouw het kruis, trouw de ploeg". [....]

Continue reading

Vlag van de Dag 16

Joep Leerssen

Een pronkjuweeel van neogothische praal en praal: de Koninklijke Harmonie van Thorn draagt al haar fierheid uit.

Lees verder onder de afbeelding...

In de opvallende vlaggekroon, boven de medaillekrans, staat het traditioneel aangehouden oprichtingsjaar, dat ook onderaan wordt herhaald. Daartussenin, in een overdaad aan goudborduursel met krachtige contourlijnen, de wapenschilden van Thorn en Nederland. De banderol met de korpsnaam scheidt het doek optisch twee helften. Daardoor, en ook door de sierkoorden, wordt het ranke verticale aspect benadrukt. De donkere, deftige achtergrondkleur biedt een diep contrast.

Het oorspronkelijke ontwerp uit 1866 werd in 1962 (dus bij de viering van het 150-jaring jubileum) gerestaureerd door een van de meest vooraanstaande ateliers op dit gebied, de Dominicanessen van Bethanië in Venlo.

Continue reading