Uitgelicht 1

Joep Leerssen

Vlag van de Dag: nr 1 (14 mei 2021)

Kan het Roomsche Leven nog Rijker zijn dan dit? Een perfect voorbeeld van de neogothische smaak die gedurende hele 19e eeuw (en zelfs daarna) toonaangevend was in de RK bouwkunst en design, met de Roermondernaar Cuypers voorop.
[lees meer onder de foto...]

Processievaandels als dit waren een integraal onderdeel van de katholieke devotie, die in Limburg haar jaarlijkse hoogtepunt bereikte in de "bronk" of Sacramentsprocessie. Toepasselijk genoeg is dit het vaandel van de Roermondse Sacramentsvereniging, een van de vele devotionele lekengroepen die in parochie-verband het katholicisme ook buiten de zondagse mis een nadrukkelijke aanwezigheid verschaften.

De ornamentiek is meer dan een verfraaiing-in-de-marge, het is de wezenlijke substantie van een voorwerp dat voor 100% uit versieringen bestaat. Het Sacrament wordt in een middeleeuws aandoende voorstelling van de Emmaüsgangers uitgebeeld, met citaten uit de desbetreffende episode in het Lukasevangelie. Daaromheen zijn kwasten, franje, geborduurde wijnranken, een tekst-banderol (gothische letters en in het Latijn, de tweede taal van Katholiek Limburg), een wapenschild, monogrammen en zinnebeelden.

Overdadig als het is, het is wel allemaal beheerst-symmetrisch gerangschikt, met lichte kleuren voor het doek en warme kleuren in de kwasten; en tere groen/blauwe pasteltinten in de centrale voorstelling. Enkele punten frapperen: de omega in het ΑΩ monogram bovenaan staat op zijn kop, dat lijkt nu meer op “AU”! En de liefdevolle, zelf-opofferende pelikaan, links onder, heeft rechts haar evenknie in een ijdele, pralende pauw...(JL)

Continue reading