— bekijk hier de kennisclips —

Limburgse vaandelcultuur in beeld

De veelkleurige rijkdom van de Limburgse cultuur is spreekwoordeljk. Dat berust voor een belangrijk deel op de kleurrijke manier waarop onze culturele verenigingen zich publiekelijk manifesteren. Daarbij gaat het verenigingsvaandel voorop. Elke vereniging, of het nu schutterij of fanfare is, koestert haar vlag of vaandel. Het is haar visitekaartje in de publieke ruimte, vaak kostbaar en weelderig vormgegeven. Het is ook de belichaming van de gezamenlijke identiteit van de vereniging en van haar continuïteit over de generaties heen.
De Limburgse verenigingsvlaggen en –vaandels zijn een uithangbord van het culturele erfgoed van deze provincie als geheel. Om die reden wil het Sociaal Historisch Centrum Limburg (SHCL) de huidige en oudere (historische) verenigingsvaandels in kaart brengen.

Vaandels als erfgoed en historisch bronmateriaal

We zien de vlaggen en vaandels eerst en vooral als boegbeeld van de eigen vereniging. Maar als je ze allemaal bijeen brengt merk je wat een enorm palet aan historisch erfgoed en artistieke rijkdom ze vertegenwoordigen. Een overweldigende staalkaart van ons cultureel erfgoed en van de geschiedenis van ons verenigingsleven. Een overzicht van de Limburgse vlaggen en vaandels laat bovendien zien hoe de artistieke vormgeving en de kunstzinnige smaak zich heeft ontwikkeld gedurende meer dan vijf generaties openbaar cultuurleven in deze provincie. Daarom willen we een galerij creëren van de Limburgse vlaggen en vaandels.

Een digitale publieksgalerij

Wie het Limburgs Schutterij Museum, het Limburgs Museum, of Continium Kerkrade heeft bezocht weet hoe indrukwekkend het kan zijn als vaandels in een publieke ruimte ten toon worden gesteld. Dat kan nu makkelijker via het Internet. En wat belangrijker is: verenigingen kunnen hun vaandel – zowel het huidige als de historische, oudere exemplaren – te pronken zetten zonder er afstand van te hoeven doen. Alles wat ervoor nodig is, is een digitale foto. Het SHCL gaat al die foto’s, voorzien van beschrijvende labels, op het internet plaatsen. Het wordt een digitale publieksgalerij. De tentoonstelling wordt doorzoekbaar en zal via chronologische kaartjes bepaalde ontwikkelingen veraanschouwelijken.

Zet ook uw verenigingsvaandel in de DRAPO-galerij

Alles wat daarvoor nodig is, is een digitaal foto-bestand en de aarbij horende gegevens. U kunt contact opnemen via het online-formulier. Zorg dat uw vereniging niet ontbreekt in deze Limburgse pronkkamer!

Over ons en deze website

DRAPO is geconcipieerd door het Sociaal Historisch Centrum Limburg (SHCL) en wordt ondersteund door het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Coöperatie Erfgoed Limburg en de Provincie Limburg.
De coördinatie berust bij Joep Leerssen. Textielrestaurator en technisch adviseur: Doortje Lucassen. Data manager: Celine Huits.
De DRAPO-database draait op nodegoat. Vormgeving en beheer van de website draaien op 1100cc.
Geen eigendomsclaim op de hier afgebeelde vaandels kan aan deze website worden ontleend. De afbeeldingen en metadata zijn in Open Access online geplaatst onder de voorwaarden van Creative Commons License CC-BY-NC-ND. Dat wil zeggen dat commercieel hergebruik, manipulatie voor oneigenlijke doeleinden of weergave zonder bronvermelding of toevoeging van deze Creative Commons License BY-NC-ND niet zijn toegestaan.
.